Regulamin sklepu internetowego Alovia.pl

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem alovia.pl

1.Postanowienia ogólne

1.1. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

1.1.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.alovia.pl prowadzony przez Edytę Rapacką-Podleżyńską, prowadzącą działalność gospodarczą EFP Edyta Rapacka-Podleżyńska.

1.1.2. Towary – produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, uwidocznione na stronie internetowej;

1.1.3. Regulamin – niniejszy regulamin;

1.1.4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;

1.1.5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.1.6.Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej;

1.1.7. Strona produktowa – podstrona internetowa zawierająca szczegółowe informacje dotyczące pojedynczego Towaru;

1.1.8. Konto – zarejestrowane przez Klienta w Sklepie indywidualne konto, zawierające wszelkie dane niezbędne do korzystania z dostępnych funkcji Sklepu;

1.1.9. Pliki cookies - dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu (komputerze, laptopie, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym), z którego korzysta Klient w czasie przeglądania stron internetowych, z zastrzeżeniem że dane te nie umożliwiają personalnej identyfikacji Klienta;

1.1.10. Polityka prywatności – zasady przechowywania, przetwarzania i udostępniania przez Sklep danych osobowych przekazanych przez Klientów;

1.1.11. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sklep jako administratora, polegająca na przesyłaniu Klientom informacji handlowych, marketingowych i innych na podany adres e-mail;

1.1.12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93);

1.1.13. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. Dz.U. 2014 poz. 827;

1.1.14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.2. Sklep prowadzony jest przez Edytę Rapacką-Podleżyńską prowadzącą działalność gospodarczą EFP Edyta Rapacka-Podleżyńska, pod adresem Sobieskiego 272, 42-580 Wojkowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428.

1.3. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży i wykonywania tych umów w szczególności zasady rejestracji, zasady korzystania ze Sklepu, sposób składania zamówień, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz procedurę dotyczącą składania i rozpatrywania reklamacji

1.4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.

1.5. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybrane kraje Unii Europejskiej.

1.6. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną na rzecz Klientów.

1.7. Klient może skontaktować się ze Sklepem drogą mailową na adres: kontakt@alovia.pl, listownie na adres: Sobieskiego 272, 42-580 Wojkowice lub telefonicznie pod numerem +48 728899445

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. Klient ma możliwość założenia indywidualnego konta w Sklepie lub dokonania zakupów bez rejestracji.

2.2. W celu założenia konta Klienta, należy wypełnić formularz rejestracyjny podając w nim takie dane jak: swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sklep przesyła na adres klienta e- mail z linkiem potwierdzającym dokonanie rejestracji. Rejestracja zostaje dokonana w chwili kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający założenie konta.

2.3. Korzystanie ze sklepu internetowego oraz rejestracja konta są bezpłatne.

2.4. Zalogowanie się do konta Klienta jest możliwe poprzez użycie adresu e-mail oraz hasła. Dane do logowania nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego zabezpieczenia lub udostępnienia danych takich jak login i hasło osobom trzecim.

2.6. Dzięki założeniu konta przez Klienta, czyli rejestracji w sklepie, Klient otrzymuje dostęp do historii swoich zamówień oraz może sprawdzać status realizacji zamówień.

2.7. Na życzenie Klienta, konto może zostać usunięte.

2.8. Założenie Konta lub dokonanie zakupów bez rejestracji wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2.9. Zamówienia można dokonać poprzez stronę internetową sklepu www.alovia.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub poprzez złożenie zamówienia telefonicznego, pod numerem telefonu 728899445. Zamówienia realizowane są przez sklep w dni robocze.

2.10. Dokonując zamówienia Klient:

2.10.1 wybiera Towary

2.10.2 podaje dane niezbędne do wysyłki Towarów, w tym adres dostawy

2.10.3 Wybiera formę płatności za zamówienie

2.11. Podanie danych osobowych przez Klienta jest konieczne do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Klient powinien podać poprawne dane, które pozwolą na dostarczenie zamówionych towarów. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane i konsekwencje z tego wynikłe.

2.12. W przypadku podania nieprawidłowych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

2.13. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji przez sklep. Oznacza to, że umowę uznaje się za prawnie skuteczną. Przyjęcie do realizacji i potwierdzenie zamówienia następuje w chwili wysłania informacji o przyjęciu zamówienia i jego realizacji na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

2.14. Potwierdzenie zamówienia, które wysyłane jest na e-mail zamawiającego zawiera informacje odnośnie zamówionych Towarów wraz z podatkami, kosztu dostawy oraz sposobu dostarczenia zamówienia i ewentualnie innych kosztach powiązanych z realizacją umowy sprzedaży.

3. Płatność i dostawa

3.1 Za zamówione w sklepie towary Klient może zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

3.1.1 za pobraniem

3.1.2 poprzez system PayPal.pl lub Przelewy24.pl

3.2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3.3 Dostawa realizowana jest na terenie Polski poprzez jeden z wybranych poniżej sposobów:

3.3.1. paczkomat InPost

3.3.2. firmę kurierską

3.3.3. Pocztę Polską

3.4. Koszt wysyłki Towaru uzależniony jest od wyboru danego sposoby dostawy, metody płatności oraz wartości zamówienia. Aktualny cennik dostępny jest podczas wyboru formy płatności, przed zaakceptowaniem zamówienia. Koszty przesyłki znaleźć można również w zakładce "Koszty przesyłki". Cena przesyłki jest zawsze doliczana do wartości zamówienia.

3.5. Jeżeli Klient nie odbierze i tym samym nie zapłaci za przesyłkę za pobraniem, traci on prawo do skorzystania z tej opcji ponownie przez okres 3 miesięcy, który nalicza się od daty złożenia zamówienia.

3.6. Złożone przez Klienta zamówienie jest realizowane w ciągu 7 dni roboczych, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Termin realizacji zamówienia zaczyna być naliczany od momentu zaksięgowania opłaty za zamówienie na rachunku bankowym, wpłaty w serwisie Przelewy24.pl lub jeżeli Klient wybrał wysyłkę za pobraniem - od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.

4. Realizacja umowy i odpowiedzialność Sklepu

4.1. Dane, które zostają przekazane przez Klienta podczas składania zamówienia są przechowywane przez Sklep zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

4.2. Wszystkie informacje, które są publikowane na stronie internetowej Sklepu objęte są prawami autorskimi. Zawartość strony internetowej nie może być kopiowana, zmieniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawach autorskich.

4.3. Znaki towarowe, logo, zdjęcia produktów, które dostępne są na stronie internetowej Sklepu nie mogą być kopiowane i wykorzystywane bez zgody właścicieli.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zakupionych Towarów.

5.2. Przed upływem terminu odstąpienia od umowy należy wysłać oświadczenie na adres Sklepu: EFP Edyta Rapacka-Podleżyńska, ul. Sobieskiego 272, 42-580 Wojkowice lub pocztą e-mail: kontakt@alovia.pl.

5.3. Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania dokumentu również w formie elektronicznej.

5.4. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.5. Towar, który jest zwracany przez Klienta należy odesłać na adres: EFP Edyta Rapacka-Podleżyńska, ul. Sobieskiego 272, 42-580 Wojkowice. Na opakowaniu dostawczym należy dopisać - zwrot. Zwracane Towary muszą być dostępne w oryginalnym opakowaniu i nie mogą nosić śladów użytkowania.

5.6. Jeżeli Klient zrealizuje odstąpienie od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. Po otrzymaniu odstąpienia od umowy, Sklep zwraca dokonane przez Klienta płatności w ciągu 14 dni roboczych, wraz z kosztami dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostarczenia produktów niż najtańsza opcja dostarczenia towarów w Sklepie, wówczas nie jest on zobowiązany do zwrotów kosztów poniesionych przez Klienta.

5.7. Towary zamówione przez Klienta muszą zostać odesłane w ciągu 14 dni od wysłania na adres Sklepu lub adres e-mail oświadczenia od odstąpieniu od umowy.

5.8. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za zamówienie. Jeżeli płatność realizowana była za pobraniem, wówczas zwrot realizowany jest na rachunek bankowy, który zostaje podany przez Klienta.

5.9. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w opieczętowanym opakowaniu, którego po otworzeniu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w przypadku: otrzymania Towaru, który posiada wadę fabryczną, niezgodności ze złożonym zamówieniem, w tym niezgodności z ilością zamówionego Towaru.

6.2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w odpowiedni sposób. Dokument reklamacji należy wysłać na adres firmy: EFP Edyta Rapacka-Podleżyńska, ul. Sobieskiego 272, 42-580 Wojkowice lub na adres e-mail: kontakt@alovia.pl. Na dokumencie reklamacji powinny znajdować się dane Klienta, który składa reklamację, numer zamówienia oraz opis powodu składanej reklamacji. W dokumencie Klient musi zawrzeć żądania dotyczącego dalszego postępowania - czy chce wymienić Towar na nowy czy też otrzymać zwrot pieniędzy za zakupione Towary.

6.3. Jeżeli żądaniem Klienta jest zwrot pieniędzy, w dokumencie reklamacji, musi on podać numer rachunku bankowego, na który Sklep po uznaniu reklamacji zwróci środki pieniężne.

6.4. Czas na rozpatrzenie reklamacji przez Sklep to 30 dni od daty otrzymania dokumentu reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi poprzez adres e-mail, który został podany w dokumencie reklamacji.

6.5. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokona wymiany Towaru lub zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji.

6.6. Koszt przesyłki Towaru poddanego reklamacji, jest ponoszony przez Sklep, koszt ten nie może być większy niż koszt normalnej przesyłki poleconej. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, wówczas koszt przesyłki ponoszony jest przez Klienta.

6.7. Wszystkie kwestie związane z reklamacjami nieregulowane niniejszym rozdziałem są rozstrzygane przez przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Newsletter

7.1. Usługa Newslettera jest świadczona bezpłatnie przez sklep a zasady związane z korzystaniem z niego są określone w niniejszym regulaminie. Klient, który chce korzystać z usługi Newslettera musi zapoznać się z treścią regulaminu.

7.2. Newsletter to usługa, która polega na informowaniu Klientów o nowych produktach, promocjach, wyprzedażach, wydarzeniach i wszelkich nowościach, które pojawiają się w Sklepie. Newsletter jest wysyłany w formie elektronicznej na podany przez Klienta e-mail.

7.3. Korzystanie z funkcji newslettera jest możliwe po zarejestrowaniu się na stronie internetowej Sklepu, podanie adresu e-mail oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera. Wysyłane przez Sklep informacje handlowe będą dotyczyć tylko działalności Sklepu.

7.4. Sklep korzysta z podanych adresów e-mail tylko na własny użytek i nie będzie udostępniał danych osobom trzecim.

7.5. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Aby to zrobić wystarczy kliknąć w link dezaktywujący, który znajduje się w każdym Newsleterze.

7.6. Po rezygnacji z Newslettera, Sklep usuwa adres e-mail z listy subskrybentów .

7.7. Sklep zastrzega sobie prawo do:

7.7.1 wysyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na wskazane przez Klienta konto e-mail.

7.7.2. czasowego wyłączania usługi Newslettera, jeżeli będzie to konieczne, na przykład z uwagi na techniczne prace prowadzone w sklepie (np. konserwacja lub naprawa systemu),

7.7.3, całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu Klientów, bez podania przyczyny,

7.7.4.usunięcia konta, którego Klient nie wykazuje aktywności w Sklepie albo naruszył Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Pliki cookies

8.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

8.2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.

8.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

8.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

8.3.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

8.3.3. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

8.4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8.5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

8.5.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

8.5.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

8.5.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

8.5.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

8.5.5 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

8.9. Podpunkt 8 w Regulaminie dotyczący plików cookies został stworzony na bazie informacji pochodzących ze strony https://wszystkoociasteczkach.pl/.

Załączniku do pobrania

- formularz odstąpienia od umowy